وی اس تی تحت کانتکت Mural Symphonic Strings Ensembles از شرکت معتبر Spitfire Audio یکی از بزرگ ترین و بهترین بانک صداهای ساز های استرینگ می باشد . این محصول نسخه قدیمی و کامل Symphonic Strings از همین شرکت است و دارای سمپل های بیشتری از نسخه دیگر خود است . بانک صدای فوق مجموعه ای کامل از ساز های استرینگ ویولن ، ویولا ، ویولن سل و کنترباس را به صورت گروهی و انفرادی در اختیار شما قرار می دهد . این وی اس تی انواع تکنیک های نوازندگی را پوشش کامل می دهد . از دیگر امکانات وی اس تی Mural Symphonic Strings Ensembles V.1.5 می توان به ۳ موقعیت میکروفن گذاری مختلف Close، Tree، Ambient اشاره کرد که در محیط کاربری تحت کانتکت خود قابل ترکیب و انتخاب است . دموی تصویری در ادامه مزلب . دارای ۵% قابلیت ریکاوری در صورت دانلود ناقص .۱٫۵ (August 2015)
UPDATE: Mural Vol1 and 2 moved to same codebase as Sable 1.5
ADDED: Extra dynamics recorded for Col Legno
ADDED: Extra dynamics recorded for Harmonics
ADDED: Initial release of Mural volume 3
FIXED: Various UACC2 issues
FIXED: Lots of issues to do with blue key ranges and FX keys

۱٫۲ (October 2014)
UPDATE: Mural Vol1 and 2 moved to same codebase
FIXED: Overlap on _Individual patches_ file names between volumes
FIXED: Violin 1 Trill (Minor 2nd ) has incorrect UACC
FIXED: Violins 1 and 2, Violas, Celli and Basses may crash when editing groups in Long patches
FIXED: Violin 2 release triggers cause popping under certain situations
FIXED: Violin 2 Col Legno are mapped an octave too high
FIXED: Violin 2 Longs do not include Leader mics
FIXED: Violin 2 TM patch issues
FIXED: Viola Fingered Legato has issues with a couple of notes during Minor 7th, Major 7th and Octave intervals
FIXED: Violas, Celli and Basses Combination Legato types all labelled as Fingered
FIXED: Celli Core Palette – Release trigger for C2 p dynamics does not function correctly
FIXED: CB (vol1+2) and V2 (vol2) TM2 patches do not function correctly.
FIXED: CB TM patch issues

۱٫۱ (May 2014)
ADDED: Shared Keyswitches for easy integration with volume 2
ADDED: UACC Keyswitches for easy integration with volume 2
ADDED: Capability Matrix to show you what an articulation is capable of at a glance
UPDATED: New palette layout to match Sable and allow for volume 2 integration
UPDATED: Light palette for quickly getting up and running
UPDATED: Legato (Fingered) programming optimised
UPDATED: Moved to the latest Sandbox/BML Code base
FIXED: Presets do not work correctly
FIXED: Various UACC2 issues
FIXED: V2 longs and legato nv looping issues (A3, G3 and more)
FIXED: Round robin for Pizzicato cannot be safely modified.
FIXED: Mural 1 Violins 1: Noise on legato patch on G#4 and A4
FIXED: Sustain pedal does not work

۱٫۰۲ (March 2014)
ADDED: UACC KS functionality added to switch articulations via velocity
UPDATE: Performance improvements under the hood.
HOTFIX: UACC misapping corrected
HOTFIX: Release pedal now working (except for legato; just not supported)
HOTFIX: Changing MIDI channel reinitialises CC sliders so that release samples do not disappear
HOTFIX: Loading a patch on MIDI channel ‘Omni’ correctly initialises CC sliders

۱٫۰۱ (۲ February 2014)
HOTFIX: Ostinatum release issue
HOTFIX: Round robin change issue
HOTFIX: Celli attack issue
HOTFIX: Artic switcher issue
HOTFIX: Various overlay issues

 


 

توضیحات


  • حجم فایل : 213 گیگابایت
  • منبع: ترانه ساز
  • پسورد: taranesaz.com
    کپی پسورد !
    taranesaz.com
    پسورد کپی شد، می توانید برای اکسترکت فایل از آن استفاده کنید.

آموزش نصب


این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

در صورتی که دارای آموزش نصب باشد ، تنها به کاربران ویژه نمایش داده می شود

دانلود


لینک های دانلود مخصوص کاربران ویژه با سطح اشتراک نقره ای و طلایی می باشد .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید